`

Witamy na stronie internetowej PUK SERWIS Sp. z o.o.

Dane rejestrowe

Firma spółki
PUK SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót firmy:
PUK SERWIS Sp. z o.o.
Nasz znak graficzny:
 
Siedziba Spółki:
miasto Siedlce
Adres spółki:
ul. Brzeska 110
08- 110 Siedlce
Obszar działania:
Rzeczpospolita Polska
Forma prawna spółki:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Czas trwania:
nieokreślony
Przedmiot działania wg PKD 2007
38 11 Z 
REGON:
71235184300000
NIP:
821-22-39-709
Kapitał zakładowy:
50 000 zł
Numer Krajowego Rejestru Sądowego:
0000008432
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe:
BGŻ BNP Paribas
71 2030 0045 1110 0000 0285 5380


Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd - Prezes Zarządu Zdzisław Gałach

Regulamin pracy -
do pobrania PDF (18.08.2014)