Strona główna
Kontakt

24 maja 2016 r. Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena

  Witamy na stronie internetowej PUK SERWIS Sp. z o.o.    
LINKI
Miasto Siedlce
 
GALERIA
Termomodernizacja
 
OGŁOSZENIA
Aktualności
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
 
 
MENU
Strona główna
O firmie
Dane rejestrowe
Kontakt
Aktualności
 
OFERTA
Zarządzanie nieruchomościami
Usługi komunalne i techniczne
Pielęgnacja zieleni
 
  
Dane rejestrowe
 
 

 

Firma spółki
PUK SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót firmy:
PUK SERWIS Sp. z o.o.
Nasz znak graficzny:
 
Siedziba Spółki:
miasto Siedlce
Adres spółki:
ul. Brzeska 110
08- 110 Siedlce
Obszar działania:
Rzeczpospolita Polska
Forma prawna spółki:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Czas trwania:
nieokreślony
Przedmiot działania wg PKD 2007
38 11 Z 
REGON:
71235184300000
NIP:
821-22-39-709
Kapitał zakładowy:
50 000 zł
Numer Krajowego Rejestru Sądowego:
0000008432
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe:
BZWBK O/Siedlce
41 1090 2590 0000 0001 2373 9928


Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd - Prezes Zarządu Grzegorz Gołąbek

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR