`

Witamy na stronie internetowej PUK SERWIS Sp. z o.o.

Usługi komunalne i techniczne

Świadczymy usługę wywozu nieczystości stałych i płynnych na terenie Miasta Siedlce i okolic. Odpady zgromadzone w naszych pojemnikach odbierane i wywożone są przez specjalistyczne pojazdy na składowiska odpadów.
Usługa wykonywana jest na podstawie zawartych umów, według warunków i terminów w nich przewidzianych.
Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów.

KONTAKT:

 

Dział / Stanowisko

Nr pokoju / wejścia

Telefon:      
25 6328401
25 6324626
Nr wewn.

Adres mailowy

Biuro Obsługi Klienta

1 / A

143

ochronasrodowiska@puk.siedlce.pl
Umowy na wywóz odpadów
Rozliczenia

5 / A
1 / A
4 / A

119
143
121

ut@puk.siedlce.pl
utumowy@puk.siedlce.pl

Transport

baza

103

ut@puk.siedlce.pl