`

Witamy na stronie internetowej PUK SERWIS Sp. z o.o.

Aktualności

 

!!! UWAGA !!!

2 maja 2023 r. (wtorek)
BIURO PUK SERWIS
NIECZYNNE

 

 


 

!!! UWAGA !!!

Zasady przyjmowania odpadów na PSZOK Miasta Siedlce - pobierz

 

 


 

Od 1 lipca 2020r. kasa PUK Serwis- Sp. z  o.o. czynna w dniach:

 

 dzień tygodnia  godziny
 poniedziałek  7.00 - 15.00
 wtorek  7.00 - 15.00
 środa  nieczynna
 czwartek  7.00 - 15.00
 piątek  nieczynna

 


 

Informacja o dystrybucji maseczek w ramach akcji "Maseczki dla Polski" - maseczkidlapolski.pl - pobierz

 


 

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biur, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w biurach obsługi PUK Serwis Sp. z o.o., jedynie do spraw koniecznych i pilnych.
 

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020r. obsługa klientów będzie możliwa drogą telefoniczną i elektroniczną.
 

Prosimy o korzystanie z podanych poniżej nr telefonów i adresu e-mail:

1. Sekretariat:
tel. (25) 632-23-79, e-mail: sekretariat@pukserwis.siedlce.pl

2. Biuro Obsługi Klienta- Wywóz nieczystości
dla mieszkańców - tel. (25) 632-46-26, kom. 519- 352-057
dla firm – tel. (25) 644-23-66, kom. 519-352-053

3. Biuro Obsługi Klienta – Zarządzanie nieruchomościami
tel. (25) 644-39-32, (25) 632-57-44, kom. 519-352-049

4. Kierownik - transport, odbiór odpadów, reklamacje
tel. (25) 632-84-04

 

Zasady przyjmowania odpadów na PSZOK Miasta Siedlce - pobierz

Zasady przyjmowania odpadów na PSZOK Gminy Siedlce - pobierz

 


 

 


 

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, przetwarzają odpady, wprowadzają na rynek produkty i opakowania – powinni sprawdzić, czy muszą się zarejestrować w BDO.

 

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:
1. wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
2. wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach (np. papier, plastik, szkło), pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynność. Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku podatników, którzy prowadzą m.in. firmy świadczące usługi budowlane, gabinety stomatologiczne, a także zakłady mechaniki pojazdów samochodowych czy zakłady fotograficzne i drukarskie.

 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wpisowi do rejestru nie podlegają:
1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
2. podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:
- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3. transportujący wytworzone przez siebie odpady.
Podmioty prowadzące drobną działalność usługową, np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną, które wytwarzają jedynie odpady komunalne, nie zawierające odpadów niebezpiecznych, są zwolnione z wpisu do rejestru BDO.

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE ZAWARTE UMOWY
Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI SĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z UMOWĄ.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW SĄ DOSTĘPNE POD
NR 25/644-23-66, 519 352 053.

 
 

ZASADY ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEWŁAŚCIWEGO ODBIORU ODPADÓW W FIRMACH:

1. Wszelkie uwagi dotyczące świadczenia usług przez Zleceniobiorcę należy zgłosić na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od zaistnienia sytuacji uzasadniającej zgłoszenie uwagi.

2. Uwagi zgłoszone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i zostaną uznane jako niezasadne.

3. Uwagi dotyczące braku wywozu odpadów do RIPOK będą uznane jako niezasadne, jeśli odczyt monitoringu z GPS wskaże pozycję samochodu w miejscu świadczenia usług przez Zleceniobiorcę.