`

Witamy na stronie internetowej PUK SERWIS Sp. z o.o.

Odbiór odpadów 2021 - Miasto Siedlce

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedlcach - pobierz
 

Odpady komunalne niesegregowane i popiół:

 Sektor I - zabudowa jednorodzinna - pobierz PDF
 Sektor II - zabudowa jednorodzinna - pobierz PDF

 

Odpady segregowane, zielone, higieniczne, odzież i tekstylia, odpady wielkogabarytowe:

 Sektor I - zabudowa jednorodzinna - pobierz PDF
 Sektor II - zabudowa jednorodzinna - pobierz PDF

 

Odpady ulegające biodegradacji - kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzia zwierzęcego:

 Sektor I - zabudowa jednorodzinna - pobierz PDF
 Sektor II - zabudowa jednorodzinna - pobierz PDF

 

Odpady wielkogabarytowe
 zabudowa jednorodzinna - pobierz PDF

 

Odbiór choinek - sektory: 1 i 2 - pobierz PDF
 

Odpady zmieszane:

 Sektor I - zabudowa wielorodzinna - pobierz PDF
 Sektor II - zabudowa wielorodzinna - pobierz PDF

 

Odpady segregowane:

 Sektor I - zabudowa wielorodzinna - pobierz PDF
 Sektor II - zabudowa wielorodzinna - pobierz PDF

 

Odpady wielkogabarytowe
 zabudowa wielorodzinna - pobierz PDF

 

Cennik przyjęcia odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej - pobierz PDF