28 maja 2018 r. Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

  Witamy na stronie internetowej PUK SERWIS Sp. z o.o.    
LINKI
Miasto Siedlce
 
GALERIA
Siedziba firmy
Termomodernizacja
Pielęgnacja zieleni
Usługi komunalne
 
OGŁOSZENIA
Oferty pracy
PSZOK
 
 

MENU
Strona główna
O firmie
Dane rejestrowe
Kontakt
Aktualności
 
OFERTA
Zarządzanie nieruchomościami
Usługi komunalne i techniczne
Pielęgnacja zieleni
 
 

 
Aktualności
 
 

 

Zasady przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Siedlce i Gminy Siedlce
1. Zgłoszenie przywiezienia odpadów w pokoju nr 1 lub nr 4  (I wejście w budynku od bramy wjazdowej – wejście A).
2. Zarejestrowanie odpadów na podstawie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania lub  na podstawie deklaracji odbioru odpadów podpisanej w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy.
3. Rozładunek odpadów przez osoby dostarczające odpady we wskazane miejsce przez pracownika PSZOK.
Zakaz wjazdu samochodów z odpadami bez zgłoszenia w pokoju nr 1 lub nr 4 (I wejście w budynku od bramy wjazdowej – wejście A).

 


 

Cennik za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym o pojemności 6,5 m3 - obowiązuje od 01.01.2018r. - pobierz.

 


 

Spis obsługiwanych gmin:
Gmina Domanice
Gmina Mordy
Gmina Siedlce
Gmina Skórzec
Gmina Paprotnia
Gmina Przesmyki
Gmina Repki
Gmina Wiśniew
Gmina Wodynie

 


 

PUK SERWIS Sp. z o.o. informuje, że faktury za wywóz odpadów oraz dzierżawę pojemników będą wysyłane w formie elektronicznej.

 

Przesyłanie e-faktur odbywać się będzie cyklicznie od kolejnego okresu rozliczeniowego następującego po złożeniu oświadczenia o akceptacji e-faktury - pobierz oświadczenie.
Oświadczenie należy odesłać na podany adres firmy:
1)    utumowy@puk.siedlce.pl
2)    sekretariat@pukserwis.siedlce.pl

 

E-faktura będzie dostarczana odbiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany na oświadczeniu.
 


 

OFERTA NA SÓL DROGOWĄ I CHLOREK WAPNIA

Sól drogowa

Worek 5 kg - 4 zł/ szt.
Worek 25 kg - 15 zł/ szt.
Luzem - 430,50 zł/ tona

Chlorek wapnia
5 kg - 12 zł/ szt.

 


 

 
 
O firmie
 
 

 

     PUK Serwis Sp. z o.o. powstał w 2001 roku. W początkach swojej działalności Spółka działała w branży budowlanej, czego owocem jest kompleks mieszkalny wybudowany w Warszawie.


     Od 2005 roku nastąpił nowy etap w rozwoju firmy. Zrezygnowano z działalności budowlanej jako podstawowego profilu i postawiono na zarządzanie nieruchomościami oraz usługi komunalne.


     W roku 2010 nastąpił znaczny rozwój firmy – zarządzanie ponad setką Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Siedlec, Łosic i Warszawy. Aktualnie jesteśmy liderem w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami na siedleckim rynku, jak również niekwestionowanym liderem w pozostałej działalności Spółki.


     Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług, świadczonych przez naszą firmę.

 

 
 
Kontakt
 
 

 

PUK SERWIS Spółka z o.o.
Siedziba spółki mieści się w Siedlcach, przy ulicy Brzeskiej 110.

Centrala - 25 632 84 01
Sekretariat/Fax  - 25 632 23 79
Dział Obsługi Klienta – Wywóz Nieczystości 25 632 46 26 / 519 352 057
Umowy, faktury - Nieczystości - 25 644 23 66
Biura Obsługi Klienta – Nieruchomości – 25 632 57 44 / 519 352 049
Akcja Zimowa -  531 887 732


Biuro pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:
► Sekretariat: 700-1600
► Biuro Obsługi Klienta: 700-1600
► Kasa: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 700-1500
   (środa: kasa nieczynna - dzień wewnętrzny)
► Pozostałe Działy: 700-1500

Adresy e-mailowe:
1. Sekretariat - sekretariat@pukserwis.siedlce.pl
2. Prezes Zarządu - prezes@pukserwis.siedlce.pl Wyślij do:
Nazwisko i imię*:
Adres e-mail*:
Nr telefonu:
Tytuł zapytania*:
Treść*:

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR